Thư viện văn bản

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng Đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu phải được kiểm tra của cơ quan nhà nước về chất lượng hàng trước thông […]

22/2018/TT-BLĐTBXH – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN […]

15/2018/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN […]

14/2018/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC […]

11/2020/TT-BTTTT – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2020/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM […]

08/2019/TT-BCA – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA […]

NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP, THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM […]

41/2018/TT-BGTVT – DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- Số: 41/2018/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm Khi nhập khẩu bánh kẹo, thực phẩm thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ phải nghiên cứu Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm. Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành chính thức nghị định 15-2018/NĐ-CP Quy […]

THÔNG TƯ 24/2019/TT-BYT – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM

THÔNG TƯ 24/2019/TT-BYT – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ […]

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3482/QĐ-BKHCN – VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3482/QĐ-BKHCN – VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3482/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 […]

Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm – Bộ Y Tế Chỉ Định ( đến ngày 26/2/2019)

Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ( đến ngày 26/2/2019) STT TÊN CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ MÃ SỐ ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH Tình trạng Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia 65 […]

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

TỔNG HỢP MỘT SỐ SẢN PHẨM HẢI QUAN CÁI LÂN THỰC HIỆN I. BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU * Năm 2019: + 01/01: http://tinyurl.com/bieuthuexnk2019Full + 08/03: http://tinyurl.com/bieuthuexnk20190308 + 12/05: https://tinyurl.com/btxnk20190512 + 11/07: https://tinyurl.com/bieuthuexnk20190711 (mới nhất) * Năm 2018: + https://tinyurl.com/btxnkvn2018 + https://tinyurl.com/btxnkvn201804 * Năm 2017: + https://tinyurl.com/btxnkvn2017 * Năm 2016: + https://tinyurl.com/btxnkvn2016 + https://tinyurl.com/btxnkvn201609 * Năm 2015 + https://tinyurl.com/btxnkvn2015 + https://tinyurl.com/btxnkvn201509 II. BIỂU THUẾ THỰC HIỆN HIỆP […]

6 QUY TẮC ÁP MÃ HS CODE TỔNG QUÁT

6 QUY TẮC ÁP MÃ HS CODE TỔNG QUÁT. Áp mã HS cho hàng hóa là việc cơ bản và rất quan trọng trong quá trình làm thủ tục hải quan, điều này cũng là nguyên nhân gây ra rất nhiều tranh cãi giữa doanh nghiệp và hải quan khi không đồng tình về mã […]

08/2019/TT-BCA – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

THÔNG TƯ SỐ 08/2019/TT-BCA – AN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

THÔNG TƯ SỐ 08/2019/TT-BCA – AN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

THÔNG TƯ SỐ 13/VBHN-BCT – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- Số: 13/VBHN-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ […]

THÔNG TƯ 07/2018/TT-BCT – SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 21/2017/TT-BCT NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2017

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 21/2017/TT-BCT NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ […]

THÔNG TƯ 21/2017/TT-BCT – BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỨC GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ CÁC AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM […]

41/2018/TT-BGTVT – DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- Số: 41/2018/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

THÔNG TƯ SỐ 41/2018/TT-BGTVT – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÔNG TƯ SỐ 41/2018/TT-BGTVT – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- Số: 41/2018/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3482/QĐ-BKHCN – VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3482/QĐ-BKHCN – VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3482/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 […]

22/2018/TT-BLĐTBXH – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

15/2018/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN […]

14/2018/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

THÔNG TƯ SỐ 28/2017/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THÔNG TƯ SỐ 28/2017/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Phụ lục 03 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT

Phụ lục 03 BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN  KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số     24         /2017/TT-BNNPTNT ngày  15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)   Mã hàng Mô tả hàng hóa […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 39/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI […]

THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC – QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN […]

11/2020/TT-BTTTT – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2020/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

THÔNG TƯ SỐ 05/2019/TT-BTTTT – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- Số: 05/2019/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

THÔNG TƯ SỐ 10/2017/TT-BXD – BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CÔNG BỐ HỢP QUY

THÔNG TƯ SỐ 10/2017/TT-BXD – BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CÔNG BỐ HỢP QUY BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2017/TT-BXD […]

Thông Tư 10/2017/TT-BXD-ngày 29 tháng 9 năm 2017 – BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CÔNG BỐ HỢP QUY

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2017/TT-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN HỢP QUY, CÔNG BỐ […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm Khi nhập khẩu bánh kẹo, thực phẩm thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ phải nghiên cứu Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm. Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành chính thức nghị định 15-2018/NĐ-CP Quy […]

THÔNG TƯ 24/2019/TT-BYT – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM

THÔNG TƯ 24/2019/TT-BYT – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ […]

THÔNG TƯ SỐ 31/2017/TT-BYT – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

THÔNG TƯ SỐ 31/2017/TT-BYT – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2017/TT-BYT Hà Nội, […]

Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm – Bộ Y Tế Chỉ Định ( đến ngày 26/2/2019)

Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ( đến ngày 26/2/2019) STT TÊN CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ MÃ SỐ ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH Tình trạng Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia 65 […]

Thủ tục công bố hợp quy rượu

Thủ tục công bố hợp quy rượu Nhằm kiểm soát chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Theo đó, các sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống […]

Thủ tục nhập khẩu rượu về Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu rượu Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi đã có giấy phép và muốn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu rượu về Việt Nam. Chúng tôi có phải làm kiểm tra chất lượng rượu nhập khẩu hay không? Thuế nhập khẩu là bao nhiêu. Xin chân thành cảm ơn! Thủ Tục Nhập […]

Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ Trung Quốc

Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ Trung Quốc Thiết bị vệ sinh có thể phân loại thành 2 nhóm : Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh: xí bệt, tiểu nữ, xí xổm, chậu rửa, ….. Các sản phẩm không phải bằng sứ như sen vòi, vòi nước… Theo thông tư 10/2017/TT-BXD, mặt […]

Thủ tục nhập khẩu bông thủy tinh

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÔNG THỦY TINH 1. Thuế và thủ tục nhập khẩu bông thủy tinh Căn cứ vào Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, […]

Thủ tục nhập khẩu tấm cách nhiệt làm từ sợi khoáng

Thủ tục nhập khẩu tấm cách nhiệt làm từ sợi khoáng Hỏi: Chúng tôi xin hỏi về thủ tục nhập khẩu tấm cách nhiệt từ sợi khoáng (Mineral Fiberboard) về Việt Nam có vướng thủ tục gì hay không. Xin chân thành cảm ơn! Trả lời: 1. HS code tấm cách nhiệt từ sợi khoáng và […]

THÔNG TƯ SỐ 28/2017/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THÔNG TƯ SỐ 28/2017/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Thủ tục công bố hợp quy rượu

Thủ tục công bố hợp quy rượu Nhằm kiểm soát chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Theo đó, các sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống […]

Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ Trung Quốc

Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ Trung Quốc Thiết bị vệ sinh có thể phân loại thành 2 nhóm : Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh: xí bệt, tiểu nữ, xí xổm, chậu rửa, ….. Các sản phẩm không phải bằng sứ như sen vòi, vòi nước… Theo thông tư 10/2017/TT-BXD, mặt […]

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển TRACO Logistics chuyên cung cấp cung cấp các giải pháp Vận tải đường biển với giá cước vận tải cạnh tranh, thời gian vận chuyển nhanh chóng, tiết kiệm từ Việt Nam đi và đến mọi nơi trên thế giới, theo các phương thức giao hàng khác nhau như giao nhận […]

Vận tải hàng không

Vận Tải Hàng Không TRACO Logistics cung cấp dịch vụ Vận tải hàng không với lịch trình đảm bảo và giá cước phù hợp, đúng theo yêu cầu riêng của từng khách hàng. Với đội ngũ nhân viên dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý nhanh các tình […]

Vận tải đường bộ

Vận Tải Đường Bộ Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận khác. TRACO Logistics cung ứng các dịch vụ vận tải theo lịch trình, hàng gom và thuê nguyên chuyến. Chúng tôi thiết lập đội ngũ vận tải chuyên nghiệp, năng […]

Thủ Tục Hải Quan

Thủ Tục Hải Quan Thủ tục hải quan là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia. Các bước làm thủ tục hải quan Bước 1: Chuẩn bị bộ chứng từ hàng […]

Dịch vụ gom hàng lẻ

Dịch Vụ Gom Hàng Lẻ (LCL) Dịch vụ gom hàng lẻ là hình thức vận chuyển hàng hoá được sử dụng khi chủ hàng không đủ hàng để đóng nguyên một container. Chủ lô hàng cần ghép chung với một số lô của chủ hàng khác. Khi đó, TRACO Logistics sẽ kết hợp nhiều lô hàng […]

Vận tải đa phương thức

Vận Tải Đa Phương Thức Vận tải đa phương thức (multimodal freight) quốc tế hay còn gọi là vận tải liên hợp (Combined transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trở lên, trên cơ sở một hợp đồng vận tải từ một điểm ở […]

Chuyển phát nhanh quốc tế

Chuyển phát nhanh quốc tế Quý khách có nhu cầu Vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài cho người thân, bạn bè, đối tác làm ăn, gia đình đang sinh sống học tập và làm việc bên nước ngoài. Gọi ngay cho TRACO Express hotline để được tư vấn Miễn Phí phương thức Gửi hàng […]

Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu

Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Dịch vụ xuất nhập khẩu bổ sung hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân xin cấp các chứng từ cần thiết để hoàn thiện việc xuất nhập khẩu cũng như được phép lưu thông hàng hóa trên thị trường. Dịch Vụ Của Chúng Tôi Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận […]

Thủ tục nhập khẩu lưu huỳnh thăng hoa và dạng keo

Câu hỏi: “Chúng tôi xin hỏi về thủ tục nhập khẩu lưu huỳnh thăng hoa và dạng keo. Mặt hàng này chúng tôi sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu là bao nhiêu, có phải chịu thuế bảo vệ mội trường không? Xin cảm ơn” Trả lời: 1. Mã HS code lưu huỳnh và chính […]

Thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng – máy móc mới

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC Chính sách nhập khẩu máy móc mới ? Về chính sách thì mặt hàng máy móc mới đa phần không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu hay phải xin giấy phép nhập khẩu. Cũng không phải làm bất cứ kiểm tra chuyên ngành nào khác trừ máy móc phục vụ cho […]

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu là tiện ích được thiết kế nhằm cung cấp cho Quý khách hàng thông tin về hàng hóa mình dự định xuất khẩu, nhập khẩu có được phép xuất, nhập khẩu hay không? Nếu được thì có phải đáp ứng […]

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng Đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu phải được kiểm tra của cơ quan nhà nước về chất lượng hàng trước thông […]

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu là tiện ích được thiết kế nhằm cung cấp cho Quý khách hàng thông tin về hàng hóa mình dự định xuất khẩu, nhập khẩu có được phép xuất, nhập khẩu hay không? Nếu được thì có phải đáp ứng […]

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng Đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu phải được kiểm tra của cơ quan nhà nước về chất lượng hàng trước thông […]

Hướng dẫn thủ tục xin công bố bao bì thực phẩm

Hướng dẫn thủ tục xin công bố bao bì thực phẩm Hỏi: Tôi chuẩn bị có lô hàng bát, đĩa nhập từ Hàn Quốc về. Chúng tôi nghe nói phải xin công bố bao bì thực phẩm mới được nhập khẩu. Xin Quý công ty tư vấn giúp chúng tôi  Trả lời: Chúng tôi xin chia […]

Hướng dẫn thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

Hướng dẫn thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu Bài viết dưới đây hướng dẫn doanh nghiệp về Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu về Việt Nam. Khi nhập khẩu hóa chất, quan trọng nhất cần chú ý là MSDS và số CAS của sản phẩm.   1. THỦ TỤC KHAI BÁO […]

Thủ tục công bố hợp quy rượu

Thủ tục công bố hợp quy rượu Nhằm kiểm soát chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Theo đó, các sản phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống […]

Thủ tục công bố hợp quy sơn

Thủ tục công bố hợp quy sơn Thủ tục chứng nhận hợp quy sơn như thế nào? Thủ tục công bố hợp quy sơn như thế nào ? Trong bài viết này TRACO Logistics sẽ hướng dẫn thực hiện những thủ tục này. 1.Các loại sơn cần chứng nhận hợp quy: Theo quy định Quy […]

Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

Bài viết dưới đây hướng dẫn doanh nghiệp về Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu về Việt Nam. Khi nhập khẩu hóa chất, điều quan trọng bậc nhất cần chú ý đó là MSDS và số CAS của sản phẩm. Thủ tục khai báo hóa chất bắt buộc đối với những loại hóa […]

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu là tiện ích được thiết kế nhằm cung cấp cho Quý khách hàng thông tin về hàng hóa mình dự định xuất khẩu, nhập khẩu có được phép xuất, nhập khẩu hay không? Nếu được thì có phải đáp ứng […]

Điều kiện FOB Incoterms 2020 – Free on Board

ĐIỀU KIỆN FOB INCOTERMS 2020 Khái quát về điều kiện FOB Incoterms 2020 – Free on Board Với FOB Incoterms 2020, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng hóa đã nằm an toàn trên tàu, dưới sự định đoạt của người mua tại cảng đã thỏa thuận trong hợp […]

Điều kiện CPT Incoterms 2020 – Carriage paid to

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN CPT INCOTERMS 2020 – CARRIAGE PAID TO Khái quát về điều kiện CPT Incoterms 2020 – Carriage paid to Với CPT Incoterms 2020, người bán có nghĩa vụ vận chuyển hàng giao cho người chuyên chở. Đây là quy tắc có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải, […]

Điều kiện DPU Incoterms 2020 – Delivery at Place Unloaded

ĐIỀU KIỆN DPU INCOTERMS 2020 Khái quát điều kiện DPU Incoterms 2020 – Delivery at Place Unloaded Với DPU Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa sang cho người mua khi hàng hóa đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải và được đặt dưới quyền định đoạt của người mua ở địa điểm […]

Điều kiện CFR Incoterms 2020 — Cost and Freight

ĐIỀU KIỆN CFR INCOTERMS 2020 Khái quát về điều kiện CFR Incoterms 2020 — Cost and Freight Với CFR Incoterms 2020, người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến đặt hàng lên trên tàu chuyên chở do người mua chỉ định tại cảng đi do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc […]

Điều kiện DDP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid

ĐIỀU KIỆN DDP INCOTERMS 2020 Khái quát về điều kiện DDP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid Với DDP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa sang cho người mua khi hàng hóa đã được đưa tới địa điểm giao hàng đã quy định trong hợp đồng, dưới sự định đoạt của người mua, […]

Điều kiện DAP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid

ĐIỀU KIỆN DAP INCOTERMS 2020 Khái quát về điều kiện DAP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid Với DAP Incoterms 2020, người bán chuyển giao hàng hóa và rủi ro sang cho người mua khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, trên phương tiện vận tải đã ở địa điểm […]

Thủ tục tái nhập hàng từ cảng chuyển tải

Câu hỏi: Công ty là doanh nghiệp chế xuất sản xuất linh kiện điện tử. Ngày 22/03/2020, chúng tôi có 2 lô hàng xuất đến Delhi, Ấn Độ theo chuyến bay CI6596. Hàng chuyển tiếp tại Taipei, Đài Loan. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ các chuyến bay đến Ấn Độ bị hủy […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

Mã loại hình xuất nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2765/TCHQ-GSQL V/v mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực […]

Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ

Xuất khẩu tại chỗ là gì? Quy trình thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại chỗ Xuất khẩu tại chỗ đang là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh hình thức xuất khẩu truyền thống. Hình thức tại chỗ này không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời […]

Incoterms 2010 – Các điều kiện giao hàng trong thương mại quốc tế

Tóm Tắt Nội Dung Incoterms 2010 Trong Incoterms 2010 có 11 điều khoản chia thành 4 nhóm: E,F,C,D. Trên mạng có chỉ một số thủ thuật nhớ nhưng theo mình các bạn không nên học theo cách đó vì dễ thành “con vẹt” nhớ kiểu đó chỉ làm cho não mình quen với sự lười […]

Thủ tục nhập khẩu máy ép viên nén mùn cưa

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY ÉP VIÊN NÉN MÙN CƯA Thủ tục nhập khẩu máy ép viên nén mùn cưa nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, tư vấn nhiệt tình. Liên hệ công ty TRACO Logistics là công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, và thủ tục hải quan, dịch vụ […]

Thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng – máy móc mới

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC Chính sách nhập khẩu máy móc mới ? Về chính sách thì mặt hàng máy móc mới đa phần không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu hay phải xin giấy phép nhập khẩu. Cũng không phải làm bất cứ kiểm tra chuyên ngành nào khác trừ máy móc phục vụ cho […]

Thủ tục nhập khẩu rượu về Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu rượu Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi đã có giấy phép và muốn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu rượu về Việt Nam. Chúng tôi có phải làm kiểm tra chất lượng rượu nhập khẩu hay không? Thuế nhập khẩu là bao nhiêu. Xin chân thành cảm ơn! Thủ Tục Nhập […]

Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ Trung Quốc

Thủ tục nhập khẩu thiết bị vệ sinh từ Trung Quốc Thiết bị vệ sinh có thể phân loại thành 2 nhóm : Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh: xí bệt, tiểu nữ, xí xổm, chậu rửa, ….. Các sản phẩm không phải bằng sứ như sen vòi, vòi nước… Theo thông tư 10/2017/TT-BXD, mặt […]

Thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế

I- Một số điểm lưu ý khi xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Theo Công văn số 3593/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 36/2016/NĐ-CP của […]

Thủ tục nhập khẩu bông thủy tinh

THỦ TỤC NHẬP KHẨU BÔNG THỦY TINH 1. Thuế và thủ tục nhập khẩu bông thủy tinh Căn cứ vào Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, […]

Thủ tục nhập khẩu máy ép viên nén mùn cưa

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY ÉP VIÊN NÉN MÙN CƯA Thủ tục nhập khẩu máy ép viên nén mùn cưa nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, tư vấn nhiệt tình. Liên hệ công ty TRACO Logistics là công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, và thủ tục hải quan, dịch vụ […]

Thủ tục nhập khẩu lưu huỳnh thăng hoa và dạng keo

Câu hỏi: “Chúng tôi xin hỏi về thủ tục nhập khẩu lưu huỳnh thăng hoa và dạng keo. Mặt hàng này chúng tôi sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu là bao nhiêu, có phải chịu thuế bảo vệ mội trường không? Xin cảm ơn” Trả lời: 1. Mã HS code lưu huỳnh và chính […]

Thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng – máy móc mới

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC Chính sách nhập khẩu máy móc mới ? Về chính sách thì mặt hàng máy móc mới đa phần không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu hay phải xin giấy phép nhập khẩu. Cũng không phải làm bất cứ kiểm tra chuyên ngành nào khác trừ máy móc phục vụ cho […]

Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh, hạt nhựa nguyên sinh

Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh và thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, tư vấn nhiệt tình liên hệ công ty TRACO Logistics, là công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, và thủ tục hải quan, dịch vụ xuất nhập khẩu uy […]

Thủ tục nhập khẩu rượu về Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu rượu Câu hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi đã có giấy phép và muốn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu rượu về Việt Nam. Chúng tôi có phải làm kiểm tra chất lượng rượu nhập khẩu hay không? Thuế nhập khẩu là bao nhiêu. Xin chân thành cảm ơn! Thủ Tục Nhập […]

Quy trình dịch vụ xuất hàng bao gồm cước quốc tế, thủ tục hải quan

Quy trình dịch vụ xuất hàng bao gồm cước quốc tế, thủ tục hải quan Quy trình này áp dụng với hàng xuất theo điều kiện nhóm C, nhóm D qua các cảng Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, bao gồm cả đường biển và đường hàng không Các dịch vụ […]

Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Đà Nẵng

Nhập hàng theo điều kiện FOB/Exword Đà Nẵng Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Đà Nẵng B1: Khách cung cấp thông tin về lô hàng cho TRACO Logistics qua email để TRACO Logistics kiểm tra và cung cấp tư vấn nếu cần Nội dung tư vấn bao gồm: + Form hợp […]

Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Hồ Chí Minh

Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Hồ Chí Minh 1: Khách cung cấp thông tin về lô hàng cho TRACO Logistics qua email để TRACO Logistics kiểm tra và cung cấp tư vấn nếu cần Nội dung tư vấn bao gồm: + Form hợp đồng ngoại nếu khách chưa quen hoạt […]

Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Hải Phòng

Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Hải Phòng 1. Khách cung cấp thông tin về lô hàng cho TRACO Logistics qua email để TRACO Logistics kiểm tra và cung cấp tư vấn nếu cần Nội dung tư vấn bao gồm: + Form hợp đồng ngoại nếu khách chưa quen hoạt […]

Quy Trình Làm Hàng Chuyển Tiếp Nội Bài Đối Với Hàng Xuất Nhập Khẩu

Quy Trình Làm Hàng Chuyển Tiếp Nội Bài Tại sao lô hàng này lại về đến nhà máy (Bước n). Bài 1 này chính là bước n-1 của câu hỏi đó. BÀI 1: (n-1) Để có lô hàng ở nhà máy thì phải lấy hàng trên Nội Bài ( xét hàng air) 1 ngày trở […]

Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Nội Bài (Hà Nội)

Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Nội Bài (Hà Nội) B1: Khách cung cấp thông tin về lô hàng cho TRACO Logistics qua email. Sau đó, TRACO Logistics sẽ kiểm tra và cung cấp tư vấn nếu cần Nội dung tư vấn bao gồm: Form hợp đồng ngoại nếu khách […]

Thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế

I- Một số điểm lưu ý khi xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Theo Công văn số 3593/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 36/2016/NĐ-CP của […]

Thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn

Thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn nhập khẩu Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dầu bôi trơn nhập khẩu: các quy định quản lý nhà nước ; thủ tục nhập khẩu , thuế , […]

Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén, dụng cụ nhà bếp nhập khẩu

Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén, dụng cụ nhà bếp nhập khẩu Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dĩa, chén, dụng cụ nhà bếp nhập khẩu: các quy định quản lý nhà nước ; thủ […]

Thủ tục nhập khẩu chảo, xoong, nồi, dụng cụ nhà bếp

Thủ tục nhập khẩu chảo, xoong, nồi, dụng cụ nhà bếp Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu chảo, xoong, nồi, dụng cụ nhà bếp, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu chảo, xoong, nồi, dụng cụ nhà bếp: các quy định quản […]

Thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn dùng cho máy móc công nghiệp

Thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn dùng cho máy móc công nghiệp Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu dầu bôi trơn dùng cho máy móc công nghiệp, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dầu bôi trơn dùng cho máy móc […]

Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén

Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu dĩa, chén, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dĩa, chén: các quy định quản lý nhà nước về dĩa, chén; thủ tục nhập […]

Thủ tục nhập khẩu Dầu nhờn động cơ đốt trong

Thủ tục nhập khẩu Dầu nhờn động cơ đốt trong Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong: các quy định quản lý […]

Thủ tục nhập khẩu ổ cắm điện và thiệt bị điện

Thủ tục nhập khẩu ổ cắm điện Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu ổ cắm điện, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu ổ cắm điện: các quy định quản lý nhà nước về ổ cắm điện; thủ tục nhập khẩu ổ […]

Thủ tục nhập khẩu Công tắc điện

Thủ tục nhập khẩu công tắc điện Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu công tắc điện, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu công tắc điện: các quy định quản lý nhà nước về công tắc điện; thủ tục nhập khẩu, thuế […]

Thủ tục nhập khẩu cân điện tử và các thiết bị đo lường

Thủ tục nhập khẩu cân điện tử Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu cân điện tử, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu cân điện tử: các quy định quản lý nhà nước về cân điện tử; thủ tục nhập khẩu cân […]

Thủ tục nhập khẩu đồ bảo hộ lao động

Thủ tục nhập khẩu đồ bảo hộ lao động Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu đồ bảo hộ lao động: Cụ thể gồm găng tay bảo hộ lao động, Kính bảo hộ lao động, Áo bảo hộ lao động, mặt nạ, …  tại Bài viết này, TRACO Logistics tổng kết các […]

Thủ tục nhập khẩu vỉ nướng điện

Thủ tục nhập khẩu vỉ nướng điện 1. Chính sách mặt hàng: Công ty có thể tham khảo phân loại vào nhóm 8516-Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất; dụng […]

Thủ tục nhập khẩu ấm đun nước dùng điện

Thủ tục nhập khẩu ấm đun nước dùng điện Thủ tục nhập khẩu ấm đun nước dùng điện có khó không, quy trình nhập khẩu thuộc chi nhánh nào quản lý, thuế nhập khẩu ấm đun nước bằng điện là bao nhiêu cần xin giấy phép kiểm tra chyên nghành. Doanh nghiệp quan tâm thủ […]

Thủ Tục Xuất Khẩu Gạo

THỦ TỤC XUẤT KHẨU GẠO Hiện nay, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đều được thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thông tư này hướng dẫn chung về thủ tục […]

Thủ tục xuất khẩu bột sắn sang Trung Quốc

Câu hỏi: Chúng tôi xin hỏi về thủ tục xuất khẩu bột sắn. Xin hỏi xuất khẩu bột sắn có vướng gì không và HS code bột sắn. Xin cảm ơn! Trả lời: HS code bột sắn và chính sách xuất khẩu bột sắn Mã HS code bột sắn doanh nghiệp có thể tham khảo 11081400. […]

Thủ tục xuất khẩu pallet gỗ

Thủ tục xuất khẩu pallet gỗ Câu hỏi: Công ty chúng tôi đang tìm hiểu thủ tục xuất khẩu pallet gỗ làm từ gỗ keo, gỗ bạch đàn. Vậy mặt hàng này có vướng mắc gì không, có cần giấy phép hay kiểm dịch không? Trả lời: Căn cứ pháp lý Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT: Quy […]

Thủ tục xuất khẩu gốm sứ sang châu Âu

Thủ tục xuất khẩu gốm sứ sang châu Âu Câu hỏi: Công ty chúng tôi ở Hải Dương, chúng tôi muốn hỏi thủ tục xuất khẩu gốm sứ sang châu Âu và Mỹ bằng đường hàng không. Xin chân thành cảm ơn! Trả lời: 1. Mã HS code Doanh nghiệp có thể tham khảo mã HS […]

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng Đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu phải được kiểm tra của cơ quan nhà nước về chất lượng hàng trước thông […]

22/2018/TT-BLĐTBXH – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN […]

15/2018/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN […]

14/2018/TT-BNNPTNT – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC […]

11/2020/TT-BTTTT – QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2020/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM […]

08/2019/TT-BCA – BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA […]

NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP, THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM […]

41/2018/TT-BGTVT – DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- Số: 41/2018/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN […]

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý ngoại thương 2017 2.       Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 3.       Luật Hải quan 2014 4.       Luật Thương mại 2005 Nghị định 1.       Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi […]

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm Khi nhập khẩu bánh kẹo, thực phẩm thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ phải nghiên cứu Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm. Ngày 2 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành chính thức nghị định 15-2018/NĐ-CP Quy […]

THÔNG TƯ 24/2019/TT-BYT – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM

THÔNG TƯ 24/2019/TT-BYT – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ […]

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3482/QĐ-BKHCN – VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3482/QĐ-BKHCN – VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3482/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 […]

Vận Chuyển Hàng Trung Quốc Việt Nam

Vận Chuyển Hàng Trung Quốc Việt Nam TRACO Logistics chuyên cung cấp cung cấp các giải pháp Vận tải đường biển với giá cước vận tải cạnh tranh, thời gian vận chuyển nhanh chóng, tiết kiệm hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam, theo các phương thức giao hàng khác nhau như giao nhận […]

Vận Chuyển Hàng Hàn Quốc Việt Nam

Vận Chuyển Hàng Hàn Quốc Việt Nam TRACO Logistics chuyên cung cấp cung cấp các giải pháp Vận tải đường biển với giá cước vận tải cạnh tranh, thời gian vận chuyển nhanh chóng, tiết kiệm hai chiều giữa Hàn Quốc và Việt Nam, theo các phương thức giao hàng khác nhau như giao nhận […]

Vận Chuyển Hàng Nhật Bản Việt Nam

Vận Chuyển Hàng Nhật Bản Việt Nam TRACO Logistics chuyên cung cấp cung cấp các giải pháp vận chuyển tối ưu cho vận chuyển hàng Nhật Bản Việt Nam, Chúng tôi ứng dụng các phương thức: Vận tải đường biển, Vận tải hàng không, đường bộ với giá cước vận tải cạnh tranh, thời gian […]

Vận Chuyển Hàng Mỹ Việt Nam

Vận Chuyển Hàng Mỹ Việt Nam Với hệ thống đại lý hiện diện trên toàn cầu chúng tôi xây dựng và cung ứng các dịch vụ trọn gói cho hàng hóa xuất nhập khẩu từ tất cả các cảng biển, sân bay quốc tế trên toàn cầu, Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới […]

Vận Chuyển Hàng Asean Việt Nam

Vận Chuyển Hàng Asean Việt Nam TRACO Logistics chuyên cung cấp cung cấp các giải pháp vận chuyển tối ưu cho vận chuyển hàng Đông Nam Á Việt Nam, Chúng tôi ứng dụng các phương thức: Vận tải đường biển, Vận tải hàng không, đường bộ với giá cước vận tải cạnh tranh, thời gian […]

Vận Chuyển Hàng Châu Âu

Vận Chuyển Hàng Châu Âu Với hệ thống đại lý hiện diện trên toàn cầu chúng tôi xây dựng và cung ứng các dịch vụ trọn gói cho hàng hóa xuất nhập khẩu từ tất cả các cảng biển, sân bay quốc tế trên toàn cầu, Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới quý […]

Vận Chuyển Hàng Ấn Độ Việt Nam

Vận Chuyển Hàng Ấn Độ Việt Nam Với hệ thống đại lý hiện diện trên toàn cầu chúng tôi xây dựng và cung ứng các dịch vụ trọn gói cho hàng hóa xuất nhập khẩu từ tất cả các cảng biển, sân bay quốc tế trên toàn cầu, Ở bất kỳ nơi nào trên thế […]

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 3/22/2018 4:15:00 PM TT Tên Tiêu chuẩn Ký hiệu 1 Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo TCVN 7189:2009 2 Công nghệ thông tin – Hệ thống quản […]

Thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn

Thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn nhập khẩu Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dầu bôi trơn nhập khẩu: các quy định quản lý nhà nước ; thủ tục nhập khẩu , thuế , […]

Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén, dụng cụ nhà bếp nhập khẩu

Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén, dụng cụ nhà bếp nhập khẩu Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dĩa, chén, dụng cụ nhà bếp nhập khẩu: các quy định quản lý nhà nước ; thủ […]

Thủ tục nhập khẩu chảo, xoong, nồi, dụng cụ nhà bếp

Thủ tục nhập khẩu chảo, xoong, nồi, dụng cụ nhà bếp Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu chảo, xoong, nồi, dụng cụ nhà bếp, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu chảo, xoong, nồi, dụng cụ nhà bếp: các quy định quản […]

Thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn dùng cho máy móc công nghiệp

Thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn dùng cho máy móc công nghiệp Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu dầu bôi trơn dùng cho máy móc công nghiệp, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dầu bôi trơn dùng cho máy móc […]

Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén

Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén Thủ tục nhập khẩu dĩa, chén Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu dĩa, chén, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dĩa, chén: các quy định quản lý nhà nước về dĩa, chén; thủ tục nhập […]

Thủ tục nhập khẩu Dầu nhờn động cơ đốt trong

Thủ tục nhập khẩu Dầu nhờn động cơ đốt trong Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong: các quy định quản lý […]

Thủ tục nhập khẩu ổ cắm điện và thiệt bị điện

Thủ tục nhập khẩu ổ cắm điện Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu ổ cắm điện, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu ổ cắm điện: các quy định quản lý nhà nước về ổ cắm điện; thủ tục nhập khẩu ổ […]

Thủ tục nhập khẩu Công tắc điện

Thủ tục nhập khẩu công tắc điện Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu công tắc điện, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu công tắc điện: các quy định quản lý nhà nước về công tắc điện; thủ tục nhập khẩu, thuế […]

Thủ tục nhập khẩu cân điện tử và các thiết bị đo lường

Thủ tục nhập khẩu cân điện tử Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu cân điện tử, tại Bài viết này, Chúng tôi xin tổng kết các nội dung liên quan nhập khẩu cân điện tử: các quy định quản lý nhà nước về cân điện tử; thủ tục nhập khẩu cân […]

Thủ tục nhập khẩu đồ bảo hộ lao động

Thủ tục nhập khẩu đồ bảo hộ lao động Với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ nhập khẩu đồ bảo hộ lao động: Cụ thể gồm găng tay bảo hộ lao động, Kính bảo hộ lao động, Áo bảo hộ lao động, mặt nạ, …  tại Bài viết này, TRACO Logistics tổng kết các […]

Quy trình dịch vụ xuất hàng bao gồm cước quốc tế, thủ tục hải quan

Quy trình dịch vụ xuất hàng bao gồm cước quốc tế, thủ tục hải quan Quy trình này áp dụng với hàng xuất theo điều kiện nhóm C, nhóm D qua các cảng Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, bao gồm cả đường biển và đường hàng không Các dịch vụ […]

Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Đà Nẵng

Nhập hàng theo điều kiện FOB/Exword Đà Nẵng Quy trình dịch vụ nhập hàng theo điều kiện FOB/Exwork qua Đà Nẵng B1: Khách cung cấp thông tin về lô hàng cho TRACO Logistics qua email để TRACO Logistics kiểm tra và cung cấp tư vấn nếu cần Nội dung tư vấn bao gồm: + Form hợp […]

Thủ Tục Xuất Khẩu Gạo

THỦ TỤC XUẤT KHẨU GẠO Hiện nay, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đều được thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thông tư này hướng dẫn chung về thủ tục […]
Close Menu