Study Law

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tra cứu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tra cứu hàng hóa xuất nhập khẩu là tiện ích được thiết kế nhằm cung cấp cho...
Incoterms 2020 Fob 1024x341

Điều kiện FOB Incoterms 2020 – Free on Board

ĐIỀU KIỆN FOB INCOTERMS 2020 Khái quát về điều kiện FOB Incoterms 2020 – Free on Board Với FOB Incoterms 2020, người bán hoàn thành...
Cpt Incoterms 2020 1024x341

Điều kiện CPT Incoterms 2020 – Carriage paid to

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN CPT INCOTERMS 2020 – CARRIAGE PAID TO Khái quát về điều kiện CPT Incoterms 2020 – Carriage paid to Với...
Dpu Incoterms 2020 1024x341

Điều kiện DPU Incoterms 2020 – Delivery at Place Unloaded

ĐIỀU KIỆN DPU INCOTERMS 2020 Khái quát điều kiện DPU Incoterms 2020 – Delivery at Place Unloaded Với DPU Incoterms 2020, người bán chuyển giao...
Incoterms 2020 Cfr 1024x341

Điều kiện CFR Incoterms 2020 — Cost and Freight

ĐIỀU KIỆN CFR INCOTERMS 2020 Khái quát về điều kiện CFR Incoterms 2020 — Cost and Freight Với CFR Incoterms 2020, người bán thông quan xuất...
Ddp Incoterms 2020 1024x341

Điều kiện DDP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid

ĐIỀU KIỆN DDP INCOTERMS 2020 Khái quát về điều kiện DDP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid Với DDP Incoterms 2020, người bán chuyển giao...
Dap Incoterms 2020 1024x341

Điều kiện DAP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid

ĐIỀU KIỆN DAP INCOTERMS 2020 Khái quát về điều kiện DAP Incoterms 2020 – Delivered Duty Paid Với DAP Incoterms 2020, người bán chuyển giao...
Banner Post

Thủ tục tái nhập hàng từ cảng chuyển tải

Câu hỏi: Công ty là doanh nghiệp chế xuất sản xuất linh kiện điện tử. Ngày 22/03/2020, chúng tôi có 2 lô hàng xuất đến...

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019

Hệ thống toàn bộ văn bản pháp luật hải quan năm 2019 Loại văn bản Tên, ký hiệu văn bản Luật 1.       Luật Quản lý...
Xuat Khau Gao 2 Min

Mã loại hình xuất nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————...

Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ

Xuất khẩu tại chỗ là gì? Quy trình thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại chỗ Xuất khẩu tại chỗ đang là sự lựa chọn...

Incoterms 2010 – Các điều kiện giao hàng trong thương mại quốc tế

Tóm Tắt Nội Dung Incoterms 2010 Trong Incoterms 2010 có 11 điều khoản chia thành 4 nhóm: E,F,C,D. Trên mạng có chỉ một số thủ...
Close Menu